Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy

Ammatillinen opetus on vuosien saatossa ollut monen eri organisaation vastuulla, muun muassa valtio on vastannut osasta ammatillista koulutusta ja kuntien yhdessä muodostama kuntayhtymä osasta koulutusta.

Valtio on luopunut kokonaan opetuksen järjestämisestä ja se on luovuttanut opetusta varten rakennetut kiinteistöt aikanaan kuntayhtymälle. Myös Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä on lakkautettu ja koko Mikkelin kaupungin alueella sijaitseva kiinteistöomaisuus on vuoden 2012 lopussa siirtynyt kiinteistökaupalla silloin perustetulle Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle. Opetuksesta vastaava Etelä-Savon Koulutus Oy on vuokrannut tilat itselleen ja niissä toimii Etelä-Savon Ammattiopisto (ESEDU), jossa annetaan edelleen monipuolista ammatillista opetusta.

 

Uudella kiinteistöjen omistusjärjestelyllä on haluttu eriyttää kiinteistöjen omistaminen, hallinnointi ja ylläpito koulutuksen järjestämisestä. Tulevaisuuden näkymä on, että opetus tarvitsee yhä vähemmän tiloja, joten entisiä opetustiloja joudutaan jalostamaan muuhun käyttöön ja vuokraamaan mm. yritystoiminnalle. Tämä tulee olemaan Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n tärkeä tehtävä tulevaisuudessa.

Kiinteistöjen palvelupyyntö- ja vikailmoituslomake

Lomakkeella voi ilmoittaa Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n tiloissa ilmenneistä vioista.

lomake

Kiireelliset vikailmoitukset puhelimitse:

0200 15500 (ISS Päivystys)

040 129 4673 (Kari Ahonen)